การนวดตันตราคืออะไร?

การนวดคือการออกกำลังกายประเภทหนึ่ง โดยการนวดและใช้มือสัมผัสตามจุดต่างๆของกล้ามเนื้อและข้อต่อของร่างกายรวมถึงส่วนอื่นๆเพื่อลดความตึงเครียดและอาการเจ็บปวด การนวดเป็นการผ่อนคลายอย่างยิ่งและคุณจะรู้สึกสบายผ่อนคลายเมื่อนวดเสร็จ ทั้งนี้มีการนวดประเภทต่างๆจำนวนมาก อาทิ การนวดตัว การนวดศีรษะ การนวดแบบอีโรติก การนวดตันตราและการนวดคู่ ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆประกอบการนวด อย่างไรก็ตามการนวดจากมนุษย์ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

รับรู้เกี่ยวกับการนวดตันตรา

คำว่า ‘ตันตรา (Tantra)’มีความหมายมากมายอีกทั้งยังถูกแปลความหมายผิดไปในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ในบางครั้งมีการแปลความหมายของคอนเซ็ปการนวดตันตรา เป็นการนวดและ‘จบด้วยการนาบ’ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางเพศอย่างหนึ่ง แต่นี่ไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของการนวดตันตราเพราะการนวดเช่นนี้ประกอบด้วยการนวดแผนโบราณ

การนวดตันตรา เปรียบเทียบกับ การนวดอีโรติก

การนวดตัตราและการนวดอีโรติกไม่เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกัน คุณต้องเข้าใจว่าหากการนวดทั้งสองแบบกลายเป็นการนวดที่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วใช่ชื่อไม่เหมือนกัน เพราะการนวดแบบอีโรติกเป็นการนวดที่ปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้รับบริการ ในขณะที่การนวดตันตราเป็นการนวดสัมผัสร่างกายในจุดต่างๆด้วยวิธีการโบราณและสัมพันธ์กับการทำสมาธิ

ประวัติความเป็นมาของการนวดตันตรา

การนวดตันตรามีความหมายที่กว้างมากอีกทั้งยังรวมถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของบุคคล ในข้อความโบราณ อาทิ Vigyan Bhairav Tantra ได้รวมความหมายของการนวดประเภทนี้เอาไว้ โดยเป็นการนวดที่ใช้การจดจ่อเพื่อปลุกผิวของคุณให้ตื่นร็อีกทั้งเป็นวิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ทางเพศ เป็นเวลากว่า 5000 ปีแล้วที่โลกได้รู้สึกศาสตร์ประเภทนี้และยังได้รับความนิยมอยู่จนถึงปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้น การนวดจะช่วยเสริมสุขภาพของคุณเช่นกัน โดยช่วยคืนความมีชีวิตชีวาให้แก่ร่างกาย การนวดตันตรา มีความใกล้ชิดกับการทำสมาธิ

ทำไมคุณต้องนวดแบบตันตรา?

นี่คือการนวดที่มีความหมายเฉพาะ เป็นการนวดระหว่างคนสองเพศ โดยตันตราจะดึงดูดความต้องการของเพศตรงข้ามและทำให้ทั้งสองฝ่ายรวมกันเป็นหนึ่ง การนวดแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกดี ผ่อนคลายความเครียดและปัญหาทางอารมณ์ คุณจะเข้าสู่อีกโลกหนึ่งและธรรมชาติของการนวดเช่นนี้จะทำให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด คุณจะได้รับการนวดสัมผัสแบบโบราณตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ไขปัญหาการสืบพันธุ์บางประการของมนุษย์ การนวดตรันตรา ให้ประโยชน์มากมายต่อทั้งร่างกายและจิตใจ

นวดทำกับสาวไทย